2391031454 Άδενδρο, Θεσσαλονίκη cooperativeaxios@gmail.com
hero image
 
 
 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "ΑΞΙΟΣ"
Παραγωγή Αιγοπρόβειου Γάλακτος | Θεσσαλονίκη


 

Ο Κ.Σ. ΑΞΙΟΣ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, με διάρκεια θητείας πέντε ετών.
Επίσης υπάρχει και το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει τις αποφάσεις και οικονομικές συναλλαγές του Διοικητικού Συμβουλιού.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων των μελών της. 
Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.


Διοικητικό Συμβούλιο (εκλογές 21/9/2018)

• ΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΜΙΑΣ
• ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ


Εποπτικό Συμβούλιο (εκλογές 8/5/2022)

• ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΔΕΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
• ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
• ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
• BISHTI MIRANDA - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ