2391031454 Άδενδρο, Θεσσαλονίκη cooperativeaxios@gmail.com
hero image
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Αιγοπροβατοτροφικός Συνεταιρισμός "Αξιός" | Θεσσαλονίκη


 

Η ΟΜ.Π. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΣ διοικείται από την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, με διάρκεια θητείας πέντε ετών.
Επίσης υπάρχει και η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει τις αποφάσεις και οικονομικές συναλλαγές της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από την Διαχειριστική Επιτροπή σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.


Διαχειριστική Επιτροπή (εκλογές 25/9/2018)

• ΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΑΜΙΑΣ
• ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ


Ελεγκτική Επιτροπή (εκλογές 8/5/2022)

• ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΔΕΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
• ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
• ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
• BISHTI MIRANDA - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ