2391031454 Άδενδρο, Θεσσαλονίκη cooperativeaxios@gmail.com